Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 28. 04. 2022 sa uskutočnila na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave prednáška doc. Ing. Anny Saniuk, PhD. s témou: „Management of Industrial Enterprises within Industry 4.0 Environment: Challenges and Problems“.

Prednáška bola zrealizovaná v rámci predmetu „Manažment výroby a podniková logistika“ pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia, študijného programu „Priemyselné manažérstvo“, modulu „Personálna práca v priemyselnom podniku“.

Doc. Ing. Anna Saniuk, PhD. pôsobí ako vedúca Katedry kontrolingu na Fakulte ekonomiky a manažmentu, Univerzity v Zielónej Góre v Poľsku.

Na záver prednášky doc. Saniuk predstavila Univerzitu v Zielónej Góre, hlavne Fakultu ekonomiky a manažmentu a možnosti štúdia, príp. študentskej stáže na Univerzite v Zielónej Góre.

 

Autor: Lukáš Jurík