Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 21.3. 2018 sa realizovala na Ústave výrobných technológií prednáška Dr. Ferenc Farkasa na tému "ENGINE TESTS AND ECONOMICAL CONNECTIONS OF DIESEL FUELS", v rámci prezentácie bola v krátkosti predstavená aj Univerzita v Szegede. Prednášky sa zúčastnili študenti ako aj zamestnanci fakulty.

Pán Dr. Ferenc Farkas je docentom na Univerzite v Szegede a navštívil Slovenskú technickú univerzitu v rámci programu Erazmus+. Na UVTE ho prijal riaditeľ doc. Ing. Štefan Václav, PhD. a v rámci rozhovoru, ktorý sa niesol v priateľskej atmosfére, boli načrtnuté možnosti spolupráce v blízkej budúcnosti ako aj zhodnotený priebeh doterajšej spolupráce.

Návštevu po fakulte sprevádzal doc. Ing. Peter Košťál, PhD.

 

Fotogaléria

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie. 

 

Autor textu a fotografií : doc. Ing. Peter Košťál, PhD.