Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 28.09.2016 privítal Ústav integrovanej bezpečnosti Dr. Jonnu Kannosto, PhD. z Technickej univerzity v Tampere (Fínsko), ktorá viedla odbornú prednášku na tému Aerosóly v prostredí. Prednáška pozostávala z dvoch častí. Prvá bola zameraná na: Aerosol measurement technique: Impactor and electrical low pressure impactor a druhá časť na: Density analyses from atmosphere for small particle (10nm-200nm), kde zamestnanci a študenti mohli získať veľa prínosných informácii z výskumu a praxe v tejto oblasti.

V súčinnosti s odbornou prednáškou prijal pozvanie aj pracovník spoločnosti BioWell, s. r. o., Ing. Ľudovít Balco, ktorý názorne predviedol meracie prístroje týkajúce sa danej problematiky. Zároveň si študenti mohli prakticky vyskúšať a overiť princíp ich fungovania.       

Organizátor Ing. Pavol Čekan, PhD. (STU MTF so sídlom v Trnave, UIBE) si touto cestou dovoľuje poďakovať Dr. Kannosto a Ing. Balcovi za cenné informácie a praktické ukážky s ktorými sa s účastníkmi prednášky podelili. 

1 2