Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 22.3. 2018 riaditeľ UVTE prijal delegáciu v rámci programu CEEPUS v zložení Dr. Igor Furstner, Dr. Robert Sánta a Dr. Imre Némedi. Počas rozhovoru bol venovaný značný priestor možnostiam budúcej spolupráce v oblasti programov ERAZMUS+ a CEEPUS, kde bola dohodnutá aj realizácia spoločného projektu ERAZMUS+.Po prehliadke laboratórií UVTE sa uskutočnila prednáška Dr. Igora Furstnera, v ktorej predstavil Vysokú školu technickú v Subotici.Delegáciu po fakulte sprevádzal doc. Ing. Peter Košťál, PhD..

 

Fotogaléria

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie. 

 

Autor textu a fotografií : doc. Ing. Peter Košťál, PhD.