Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 10.-20.11.2020 bude prebiehať online medzinárodná konferencia  "The 2nd International Online Conference on Crystals. ktorá je venovaná krtyštalickým materiálom.
Pod odborným vedením  doc. Mgr. Mariany Derzsi, PhD. (UVPT MTF STU) budú na konferencii prezentovať svoje vedecké výsledky študenti Bc. Diana Fabušová a Bc. Matej Uhliar. Zaradili sa tam medzi najmladších študentov, ktorým boli akceptované príspevky a budú uverejnené v časopise Crystals (Impact Factor 2.40).
Obaja študenti pracovali celý rok veľmi intenzívne na svojich projektoch a podali nadpriemerné výkony, za čo im patrí uznanie.

Prednášky sú prístupné na portáli sciforum:
Bc. Matej Uhliar
https://sciforum.net/paper/view/conference/7332 (doi:10.3390/IOCC_2020-07332)
Bc. Diana Fabušová
https://sciforum.net/paper/view/conference/7330 (doi:10.3390/IOCC_2020-07330)