Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 27.11.2010 navštívili MTF STU predstavitelia Univerzity Josipa Juraja Strossmayera v Osijeku: prof. Ivan Smardžić – prorektor pre vedu, technológiu a zahraničné vzťahy, prof. Antun Stoić – dekan Fakulty polytechniky v Slavonskom Brode, prof. Dražan Kozak – dekan Strojníckej fakulty v Slavonskom Brode a prof. Zeljko Ivandić – vedúci katedry Technických vied.

Cieľom návštevy bolo oboznámiť hostí s laboratóriami UMAT, UVTE a Centrom excelentnosti 5-osového obrábania a následne prediskutovanie vedeckej a pedagogickej polupráce medzi MTF STU a Univerzity Josipa Juraja Strossmayera v Osijeku. Návštevníkov prijali a sprevádzali prodekan prof. Dr. Ing. Jozef Peterka a Ing. Peter Szabó, PhD. (vedúci DP Komárno), prehliadku ústavov a pracovísk zabezpečili Ing. Roman Čička, PhD. (UMAT) a Ing. Ladislav Morovič, PhD. (UVTE) a prof. Ing. Milan Turňa, CSc., IWE, ktorý načrtol aj konkrétne námety na spoluprácu v budúcnosti medzi našimi dvomi inštitúciami.

Fotogaléria