Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Študenti prijatí do 1. ročníka na bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia, ktorí sú na štúdium zapísaní a požiadali o výrobu preukazu do 20.08.2021, zaplatili poplatok a majú evidovanú v informačnom systéme (AIS) fotografiu, si môžu prevziať Preukaz študenta

 

 

od 08.09.2021 v čase od 09.30 do 15.00 hod.

(11.30 – 13.00 obedňajšia prestávka)

 

na študijnom oddelení fakulty: 

  • bakalárske štúdium, miestnosť  T-20, p. Šprinková
  • inžinierske štúdium, miestnosť T-22, Bc. Čapkovičová, p. Burská.

 

PREUKAZ NEVYHNUTNÉ AKTIVOVAŤ

PRI  FAKULTNOM TERMINÁLI !!!!!
(terminál sa nachádza na prízemí pri učebni T-31,  prízemie, ul. Jána Bottu)

 

Študentom, ktorí požiadali o výrobu preukazu po 20.08.2021 termín na prevzatie preukazov bude zverejnený v aktualitách na web stránke fakulty.