Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Študent si môže prevziať preukaz študenta, resp. prolongačnú známku počas stránkových hodín na študijnom oddelení:

  • bakalárske štúdium, miestnosť  T-20, p. Šprinková
  • inžinierske štúdium, miestnosť T-22, Bc. Čapkovičová, Ing. Zolvíková.

 

 

STRÁNKOVÉ HODINY NA ŠTUDIJNOM ODDELENÍ:

PONDELOK: 12.30 - 14.30 hod.
UTOROK: 8.00 - 11.00 hod.
12.30 - 14.30 hod.
STREDA : 8.00 - 11.00 hod.
ŠTVRTOK : Nestránkový deň do 16.10.2020 
PIATOK : nestránkový deň

 

PREUKAZ NEVYHNUTNÉ AKTIVOVAŤ PRI  FAKULTNOM TERMINÁLI !!!!!
(terminál sa nachádza na prízemí pri učebni T-31,  prízemie, ul. Jána Bottu)

Študenti, ktorí majú záujem využívať zľavu aj na dopravu, si musia doplatiť poplatok za objednanie dopravných funkcionalít. Bez tohto doplatku sa priložením preukazu na terminál zľava na preukaze neaktivuje.

Preukaz pri termináli aktivujte pár dní po úhrade platby. Informácia o podmienkach platby Vám bola doručená do mailovej schránky v Akademickom informačnom systéme (AIS).

Študenti, ktorí študujú  na výučbovom stredisku v Dubnici nad Váhom si preukazy prevezmú na začiatku semestra na výučbovom stredisku (preukaz bude už aktivovaný pri termináli).