Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Študenti zapísaní na bakalárskom stupni štúdia ku dňu 16.9.2019 si môžu prevziať Preukaz študenta v čase stránkových hodín na študijnom oddelení fakulty, referát bakalárskeho štúdia, miestnosť T-20 u p. K. Šprinkovej.

 

PREUKAZ NEVYHNUTNÉ AKTIVOVAŤ PRI  FAKULTNOM TERMINÁLI !!!!!
(terminál sa nachádza na prízemí pri učebni T-31,  prízemie, ul. Jána Bottu)

 

Študenti, ktorí študujú  na výučbovom stredisku v Dubnici nad Váhom si preukazy prevezmú na výučbovom stredisku (preukaz bude už aktivovaný pri termináli).

**********************************

Študenti zapísaní na inžinierskom stupni štúdia, ktorí dostali do mailu informáciu o výrobe preukazu si môžu prevziať Preukaz študenta od 10.09.2019 v čase stránkových hodín na študijnom oddelení fakulty,  referát inžinierskeho štúdia, miestnosť  T-22.