Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Študenti, ktorí si podali do 31.5.2020 žiadosť o ubytovanie v ŠD M. Uhra na ak. rok 2020/2021, si môžu rozhodnutie komisie pre sociálne veci študentov o pridelení/ nepridelení ubytovania pozrieť v AIS (Akademický informačný systém). 

Aktuálni študenti fakulty, ktorí si nepodali žiadosť o ubytovanie do konca mája a majú záujem o ubytovanie, si môžu vyplniť túto žiadosť a odovzdať/poslať do podateľne fakulty  najneskôr  do  31. 07. 2020.

Na nasledujúcom zasadnutí komisie budú riešené nové žiadosti a žiadosti študentov, ktorým nebolo pridelené ubytovanie v I. kole zasadnutia komisie.

Rozhodnutie komisie bude zverejnené v AIS.