Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Projekt VEGA č. 1/0721/20 Identifikácia priorít udržateľného riadenia ľudských zdrojov s ohľadom na znevýhodnených zamestnancov v kontexte Industry 4.0

 

Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu v rámci svojej vedecko-výskumnej činnosti v súčasnosti realizuje riešenie projektu, podporovaného grantovou agentúrou VEGA,  s názvom „Identifikácia priorít udržateľného riadenia ľudských zdrojov s ohľadom na znevýhodnených zamestnancov v kontexte Industry 4.0“.

 

Riešením projektu sa snažíme prispieť k riešeniu výziev v oblasti riadenia ľudských zdrojov vyplývajúcich zo zavádzania Industry 4.0 v priemyselných podnikoch na Slovensku. Súčasná celospoločenská situácia spojená s opakujúcou sa pandémiou COVID-19 ovplyvnila rýchlejšie zavádzanie Industry 4.0 do priemyselných podnikov, prináša však aj mnoho negatívnych dôsledkov. Projekt je zameraný na zamestnancov priemyselných podnikov, ktorí môžu byť vplyvom zavádzania prvkov Industry 4.0 znevýhodnení.

 

Súčasťou riešenia projektu je výskumný dotazník ako primárny zdroj údajov pre čiastkové analýzy: https://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/dotaznik-vega-1-0721-20/

 

Váš názor je pre nás veľmi dôležitý. Prosíme Vás o vyplnenie uvedeného krátkeho dotazníka, ktorým môžete prispieť k získaniu dôležitých informácií pre analýzu súčasného stavu v skúmanej oblasti.

 

Za Váš čas, ochotu a spoluprácu Vám srdečne ďakujeme!

                                                                                                          Riešiteľský tím projektu