Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Vaša magnificencia pán rektor,
vážený pán podpredseda vlády SR,
vážený pán minister,
vážený pán poslanec a predseda TSK,
vážený pán primátor,
milí hostia z domova i zahraničia,
vážené kolegyne a kolegovia, priatelia,

dovoľte aj mne ako predsedovi AS našej fakulty pripojiť sa k novoročným prianiam pána dekana. Rovnako ako on Vám chcem zaželať pevné zdravie a  nový rok pokojný a šťastný v rodine, tvorivý a úspešný v práci a plný splnených tajných aj otvorených želaní.

Pán dekan hovoril o minuloročných úspechoch a o tohtoročných plánoch. Za AS MTF môžem prehlásiť, že máme ambície spolupodieľať sa na napredovaní našej inštitúcie a prebrať zodpovednosť, ktorá je s tým spojená.

Viackrát som počul názor, že akademické senáty univerzít a fakúlt majú veľké právomoci a žiadnu zodpovednosť. To je len čiastočná pravda. Senát má veľké právomoci dané zákonom, ale aj veľkú zodpovednosť pred akademickou obcou, teda pred Vami. Akademický senát schvaľuje, alebo sa aspoň sa vyjadruje ku všetkým dôležitým dokumentom inštitúcie a k zásadným zámerom jej vedenia. Stáva sa tým regulátorom rýchlosti zmien, ktoré v inštitúcii prebiehajú. Na múdrosti senátu závisí, či sa podarí presadiť pozitívne zmeny a či sa podarí zastaviť zámery, ktoré pozitívne nie sú. Senát musí preto citlivo hľadať rovnováhu v svojom rozhodovaní a konaní, lebo musí byť dostatočne kritický, pritom však nie brzdou rozumných rozhodnutí. Aby sme v senáte rozpoznali dobré od zlého, potrebujeme Vašu pomoc. Každá rozumná pripomienka, námet a nápad sú od Vás v senáte – a iste aj vo vedení – vítané.

S radosťou môžem konštatovať, že na MTF sa podarilo nájsť konsenzus medzi hlavnými názorovými prúdmi. Zhodli sme sa na tom, čo chceme dosiahnuť – chceme byť modernou fakultou špičkovej technickej výskumnej univerzity. Začali sme realizovať aktivity, ktoré nás majú k tomuto cieľu priblížiť a už sa dostavujú prvé výsledky. Máme rezervy, ale vieme o nich a diskutujeme o spôsoboch, ako sa zlepšiť.

Dnešným stretnutím dekana a predsedu AS s pracovníkmi a priateľmi MTF za prítomnosti vzácnych hostí vzniká – chcem tomu veriť – nová tradícia. Verím, že sa takto (a možno súčasne aj na iných fórach, napr. s našimi zahraničnými hosťami, prípadne externými priateľmi) budeme stretávať každoročne a že každé ďalšie stretnutie na prelome rokov bude príležitosťou na bilanciu úspechov fakulty. Nie je dôvod pochybovať o tom, že úspechy prídu, lebo fakulta – to sú ľudia, teda my. Ak sme sa rozhodli nastúpiť cestu k úspechu a dokážeme využiť náš spoločný potenciál, budeme úspešní.

Dovoľte mi ešte raz poďakovať sa, že ste prijali pozvanie na dnešné stretnutie. Želám Vám príjemné strávenie nasledujúcich chvíľ a ešte raz všetko najlepšie v nadchádzajúcom roku.