Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 12. júna 2013 navštívila MTF STU delegácia z Université Lille (Francúzsko) v zložení François-Olivier Seys, prorektor pre medzinárodné vzťahy, prof. Rudolphe Astori, koordinátor medzinárodných vzťahov pre oddelenie strojárskeho inžinierstva a Maria Eksler, manažérka pre medzinárodné vzťahy. Menovanú návštevu prijal prodekan pre zahraničné vzťahy, vedu a výskum prof. Ing. Peter Grgač, CSc. a riaditeľ Ústavu materiálov MTF STU prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.  spolu s Ing. Romanom Čičkom, PhD. a ďalšími zamestnancami fakulty.

Po prijatí na MTF STU navštívili francúzski hostia laboratóriá centra excelentnosti APRODIMET a zúčastnili sa bilaterálnych rokovaní o možnostiach vzájomnej spolupráce predovšetkým v oblasti vzdelávania, ako aj výmeny študentov. Hostia mali možnosť nahliadnuť aj do prebiehajúcich štátnych skúšok na UMAT. Stretnutie sa ukončilo spoločným obedom, po ktorom delegácia pokračovala v návšteve STU na vybraných bratislavských pracoviskách.

obr1

obr2

obr3