Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 21.03.2014 pán prodekan prof. Dr. Ing. Jozef Peterka za účasti pána riaditeľa Ústavu výrobných technológií prof. Ing. Kolomana Ulricha, PhD. prijal delegáciu z fakulty Materiálových vied a inžinierstva Univerzity v Miškolci.

Delegáciu viedol pán dekan prof. Dr. Zoltán Gácsi, DSc. Rokovanie sa nieslo v duchu spolupráce a prípravy spoločných projektov s výhľadom na Horizont 2020.

Na podujatí bola vyhotovená foto dokumentácia. V súlade so zákonom c. 122/2013 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte doleuvedeného zodpovedného zamestnanca o odstránenie z fotodokumentácie.

Zverejnené: 21.03.2014