Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 8. 7. 2016 navštívili fakultu Ao. Univ. Prof. Prof.h.c. Dipl.-Ing. Dr.techn. Dr.h.c. M. Numan Muhammet Durakbasa z Ústavu výrobného inžinierstva a laserových technológií Technickej univerzity vo Viedni, Professor Dipl.-Ing. Dr.techn. Jorge M. Bauer z National University of Lomas Zamora v Buenos Aires, Ing. Michal Holub, PhD. z Ústavu výrobných strojov, systémov a robotiky Fakulty strojného inžinierstva VUT v Brne a Ing. Jiří Kovář, PhD. z NETME Centre (New Technologies for Mechanical Engineering) Fakulty strojného inžinierstva VUT v Brne.

Návštevu, v zastúpení dekana fakulty, prof. Peterku, prijal prodekan pre vedu a výskum, prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. Následne sa uskutočnilo pracovné stretnutie na Ústave výrobných technológií za účasti riaditeľa ústavu, prof. Petra Šugára a zástupcov Katedry výrobných systémov, metrológie a montáže UVTE,  prof. Karola Velíška, doc. Augustína Göröga, Ing. Dayniera R. D. Sobrina, PhD. a Ing. Radovana Holubeka, PhD. Počas stretnutia boli prerokované rôzne možnosti vedecko-výskumnej a pedagogickej spolupráce v oblasti výrobnej techniky, výrobných sytémov a metrológie a súčasne bola prezentovaná idea rozšírenia existujúceho úspešného bilaterálneho partnerstva Technickej univerzity vo Viedni a National University of Lomas Zamora v Buenos Aires o ďalších partnerov s cieľom vytvoriť širšie konzorcium spolupracujúcich stredoeurópskych a latinskoamerických univerzitných pracovísk.

Počas návštevy si hostia so záujmom prezreli laboratóriá UVTE a spolu s prof. Velíškom absolvovali prehliadku historickej časti mesta Trnava.

 

foto

Poznámka:

Na podujatí bola vyhotovená foto/video dokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.