Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 10. 12. 2010 dekan fakulty prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík prijal pri príležitosti odchodu do dôchodku  prof. Ing. Alexandra Linczényiho, CSc., RNDr. Vieru Trnovcovú,CSc., PaedDr. Annu Rehákovú, PhD. a PaedDr. Rudolfa Reháka, PhD., dlhoročných zamestnancov MTF STU a poďakoval im za ich kvalitnú prácu a  prínos pre Materiálovotechnologickú fakultu. Na záver im zaželal veľa zdravia a spokojnosti v nadchádzajúcej etape ich života.