Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady STU a vedeckých rád fakúlt a za účasti významných čestných hostí dňa 10.12.2012 odovzdal magnificencia, rektor STU Robert Redhammer, najvyššie univerzitné ocenenie doctor honoris causa profesorovi Norge Isaias Coello Machadovi z partnerskej univerzity Universidad Central Martha Abreu de las Villas - Santa Clara/Kuba. Slávnostného aktu sa z kubánskej strany zúčastnili:
excelencia, pani veľvyslankyňa Kubánskej republiky na Slovensku Loipa Sánchez Lorenzo a vysokí predstavitelia spriatelenej univerzity na Kube:  magnificencia, rektor Andrés Castro Alegria a spektabilita, dekan Angel Silvio Machado Rodrigez.

Laudatio predniesol dekan fakulty (tu), dr.h.c. prof. Coello Machado sa na prítomných obrátil krátkym príhovorom.

Kubánski hostia navštívia taktiež ďalšie partnerské univerzity v okolitých krajinách - Univerzitu Miskolc v Maďarsku a Univerzitu Otto von Guerricke v Magdeburgu/Nemecku s cieľom prerokovania štvorstrannej spolupráce a mobilít učiteľov a študentov medzi Latinskou Amerikou a Európskou úniou.
Srdečne blahoželáme. 

Fotogaléria