Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Magnificencia, rektor STU, Robert Redhammer, udelil vysoké ocenenie Slovenskej technickej univerzity "Profesor roku 2012" za MTF STU profesorovi Velíškovi, riaditeľovi Ústavu výrobných systémov a aplikovanej mechaniky na MTF STU za jeho dlhoročné aktivity na poli medzinárodnej spolupráce a grantovej úspešnosti. Profesorovi Velíškovi udelila v roku 2011 čestný titul Prof.h.c. Technická univerzita v Kluži-Napoca/Rumunsko. Dekrét mu odovzdali dňa 13.12.2012 dekan fakulty za prítomnosti I. prodekana fakulty profesora Peterku.

Srdečne blahoželáme.

obr1

obr2

obr3