Prejsť na obsah
Dianie na MTF

COST je najstarší európsky rámec podporujúci nadnárodnú spoluprácu medzi výskumníkmi, inžiniermi a vedeckými pracovníkmi v celej Európe.

Program COST je financovaný EÚ, ktorý umožňuje výskumným pracovníkom vytvoriť svoje interdisciplinárne výskumné siete v rámci Európy i mimo nej. Finančné prostriedky sú poskytované na organizovanie konferencií, stretnutí, školiacich škôl, krátkych vedeckých výmenných pobytov alebo iných sieťových aktivít v širokej škále vedeckých tém. Vytváraním otvorených priestorov umožňujúcich ľuďom a myšlienkam sa rozvíjať je podporovaný potenciál vedy.

Projekt COST nefinancuje samotný výskum, ale poskytuje podporu sieťovým aktivitám vykonávaným v rámci činností COST. Činnosti COST sú vedecké a technologické siete zdola nahor otvorené pre výskumných pracovníkov a zainteresované strany so štvorročným trvaním a minimálnou účasťou siedmich členských štátov COST.

Dátum hodnotenia podávaných žiadostí: 20.04.2018