Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 24.10.2017 sa v Bratislave uskutoční Francúzsko – Slovenské bilaterálne fórum Ville intelligente (Inteligentné mesto). Cieľom podujatia je analyzovať, na čo by sa mali mestá a obce sústrediť pri vytváraní stratégie inteligentných miest. Prednášajúci a diskutujúci zúčastnení budú formulovať svoje odpovede na otázky: Je zaradenie technologických riešení do riadenia mesta dostačujúce, aby sa stalo Smart City? Ako podporiť inovácie v oblasti Smart City? Aké sú príležitosti a výzvy, ktoré prináša integrácia IT riešení do riadenia mestských služieb ako sú doprava, energetika a bývanie? Ako rozvíjať spoluprácu s univerzitami a priemyselnými podnikmi v tejto oblasti?

Podujatie sa uskutoční pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku. Hlavnými účastníkmi stretnutia budú predstavitelia miest a obcí zo Slovenska a z Francúzska, francúzske a slovenské firmy, start-upy, klastre, výskumné centrá, urbanisti a experti, ako aj vysokí predstavitelia štátnej správy z oboch krajín. Súčasťou fóra je aj tzv. matchmaking podujatie, v rámci ktorého je možné nadviazať bilaterálnu spoluprácu či kontaktovať potenciálnych projektových partnerov zainteresovaných v problematike Smart City.

Bližšie informácie nájdete v priložených súboroch.

Ville 2017_Roundtable 1 - ExecSummary

Ville2017_Bilateral Forum Smart City - Concept Paper and Draft Program