Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Na podporu projektov prostredníctvom Akcie Rakúsko – Slovensko treba nazerať ako na pomoc pri rozvíjaní a posilňovaní bilaterálnych – rakúsko-slovenských – partnerstiev v oblastiach vysokoškolského vzdelávania a výskumu. Aktivity v rámci podporených projektov majú trvalo zlepšiť bilaterálnu spoluprácu vysokoškolských učiteľov a výskumníkov. Podporované sú hlavne nadväzovanie kontaktov a prvé realizovanie spoločných aktivít. Zapojenie partnerov z tretích krajín do projektov je možné, ich účasť na projekte však nebude financovaná z prostriedkov Akcie R – S. Pri projektoch s partnermi z tretích krajín musí byť v popredí rakúsko-slovenská spolupráca.

Oblasti podpory (ciele):

  1. Spolupráca mladých výskumníkov
  2. Doktoráty pod dvojitým vedením
  3. Organizácia rakúsko-slovenských školení
  4. Organizácia rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov
  5. Prednáškové cykly vynikajúcich vedeckých pracovníkov

Viac informácií: https://www.aktion.saia.sk/sk/main/projekty-akcie/