Prejsť na obsah
Dianie na MTF

verzia_na_tlac

 Dátum  Nácviky  hod./miest.  Promócie  hod./miest.  Názov študijného programu Forma a metóda  štúdia
 9.7.2018
 (pondelok)

 8:00

 aula

 10:00

 aula

 Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

 Výrobné zariadenia a systémy

 DPM

 DPM

 12:00

 aula

 14:00

aula

 Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

 Výrobné zariadenia a systémy

 DKM

 DKM

 10.7.2018
  (utorok)

 8:00

aula

 10:00

 aula

 Integrovaná bezpečnosť

 Personálna práca v priemyselnom podniku

 DPM + DKM

 DPM

 12:00

 aula

 14:00

aula

 Materiálové inžinierstvo

 Personálna práca v priemyselnom podniku

 DPM + DKM

  DKM

 12.7.2018
  (štvrtok)

 8:00

 aula

 10:00

aula

 Priemyselné manažérstvo

 DPM

 12:00

 aula

 14:00

 aula

 Priemyselné manažérstvo  DKM
 13.7.2018
  (piatok)

 8:00

aula

10:00

 aula

 Počítacová podpora návrhu a výroby

 Obrábanie a tvárnenie

 DPM + DKM

DPM + DKM

 12:00

 aula

 14:00

aula

 Výrobné technológie a výrobný manažment

 Zváranie a spájanie materiálov

DPM+DKM

DPM+DKM

Vysvetlivky:

DPM - denné štúdium, prezenčná metóda
DKM - denné štúdium, kombinovaná metóda
aula - aula prof. Adamku, ul. Jána Bottu č. 25, Trnava

Osobná účasť na nácviku je pre študenta-absolventa povinná!

Upozornenie o vrátení zapožičanej literatúry:
Študent je povinný si vysporiadať záväzky voči Akademickej knižnici najneskôr do dňa konania promócií.
Na nácviku promócií odovzdá potvrdenie o vrátení zapožičanej literatúry.
Akademická knižnica vydá potvrdenie na požiadanie každému študentovi.