Prejsť na obsah
Dianie na MTF

verzia_na_tlac

 Dátum  Nácviky  hod./miest.  Promócie  hod./miest.  Názov študijného programu Forma a metóda  štúdia
 9.7.2019
 (utorok)

 8:00

 aula

 10:00

 aula

 Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

 Výrobné zariadenia a systémy

 Obrábanie a tvárnenie

DPM

DPM+DKM

DPM+DKM

 12:00

 aula

 14:00

aula

Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

 Počítačová podpora návrhu a výroby

DKM

DKM

 11.7.2019
  (štvrtok)

 8:00

aula

 10:00

 aula

 Priemyselné manažérstvo

 Personálna práca v priemyselnom podniku

DPM

DPM

 12:00

 aula

 14:00

aula

 Priemyselné manažérstvo

 Materiálové inžinierstvo

DKM

DPM+DKM

 12.7.2019
  (piatok)

 8:00

 aula

 10:00

aula

 Integrovaná bezpečnosť

 Zváranie a spájanie materiálov

DPM+DKM

DPM+DKM

 12:00

 aula

 14:00

 aula

 Personálna práca v priemyselnom podniku

 Počítačová podpora návrhu a výroby

 Výrobné technológie a výrobný manažment

DKM

DPM

DPM+DKM

Vysvetlivky:

DPM - denné štúdium, prezenčná metóda
DKM - denné štúdium, kombinovaná metóda
aula - aula prof. Adamku, ul. Jána Bottu č. 25, Trnava

Osobná účasť na nácviku je pre študenta-absolventa povinná!

Upozornenie o vrátení zapožičanej literatúry: 
Študent je povinný si vysporiadať záväzky voči Akademickej knižnici najneskôr do dňa konania promócií. 
Na nácviku promócií odovzdá potvrdenie o vrátení zapožičanej literatúry. 
Akademická knižnica vydá potvrdenie na požiadanie každému študentovi.