Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dôležité

  1. Nácviku a slávnostných promócií sa môže zúčastniť iba absolvent, ktorý vyjadril záujem o účasť na promóciách (správa v AIS zo dňa 16.6.2021).
  2. Osobná účasť na nácviku je pre absolventa povinná.
  3. Každý absolvent má možnosť pozvať na promócie dvoch rodinných príslušníkov. Vstupenky pre rodinných príslušníkov si absolvent prevezme na nácviku.
  4. Počas promócií bude mať prekryté dýchacie cesty (rúško/respirátor) absolvent, aj rodinný príslušník.
  5. Každý hosť pred vstupom do auly odovzdá určenému pracovníkovi fakulty vstupenku a vyplnené kontaktné údaje na svoju osobu, ktoré fakulta uchová po dobu 2 týždňov od skončenia slávnostných promócií. TLAČIVO NA DOPLNENIE KONTAKTOV VYTLAČTE TU
  6. Absolventi a rodinní príslušníci opustia budovu fakulty čo najskôr po skončení promócií.

Upozornenie o vrátení zapožičanej literatúry: 
Študent je povinný si vysporiadať záväzky voči Akademickej knižnici najneskôr do dňa konania promócií. 
Na nácviku promócií odovzdá potvrdenie o vrátení zapožičanej literatúry. 
Akademická knižnica vydá potvrdenie na požiadanie každému študentovi.

LINK NA STREAMOVANIE (ŽIVÉ PRENOSY Z PROMÓCIÍ)

Dátum

Nácviky hod./miest.

Promócie hod./miest.

Názov študijného programu

Forma a metóda štúdia

7.7.2021 (streda)

8:00

10:00

Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

DPM+DKM

aula

aula

 

 

12:00

14:00

Materiálové inžinierstvo

DPM+DKM

 

Integrovaná bezpečnosť

DPM+DKM

aula

aula

Personálna práca v priemyselnom podniku

DPM+DKM

8.7.2021 (štvrtok)

8:00

10:00

Priemyselné manažérstvo

DPM+DKM

aula

aula

 

DPM+DKM

12:00

14:00

Počítačová podpora návrhu a výroby

DPM+DKM

aula

aula

Obrábanie a tvárnenie

DPM+DKM

9.7.2021 (piatok)

8:00

10:00

Výrobné technológie a výrobný manažment

DPM+DKM

 

Zváranie a spájanie materiálov

DPM+DKM

aula

aula

Výrobné zariadenia a systémy

DPM+DKM

 

Vysvetlivky:

DPM - denné štúdium, prezenčná metóda 
DKM - denné štúdium, kombinovaná metóda 
aula - aula prof. Adamku, Ulica Jána Bottu č. 25, Trnava

verzia_na_tlac