Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Študentská časť:

Počet oprávnených voličov:   1938                                                                        

Počet hlasovacích lístkov odovzdaných voličom: 474                                            

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej komisii: 474 (z toho 35 nevyplnených)                        

  

Zoznam kandidátov v abecednom poradí s uvedením počtu získaných hlasov:

 

Por.č.

Kandidát

Počet hlasov

1.

Gažík Martin

144

2.

Pitek Peter

101

3.

Stareček Augustín, Ing.

163

4.

Vrtiel Štefan, Ing

31

 

Kandidát zvolený do AS  STU : Stareček Augustín, Ing.

 

Trnava 11.10.2018

  

Volebná komisia:

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - predseda
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.
doc. Ing. Štefan Václav, PhD.
Bc. Miroslava Fačková
Bc. Martin Predajniansky