Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Počet oprávnených voličov:   1938                                                                        

Počet hlasovacích lístkov odovzdaných voličom: 466                                            

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej komisii: 466 (z toho 86 nevyplnených)                        

  

Zoznam kandidátov v abecednom poradí s uvedením počtu získaných hlasov:

 

Por.č.

Kandidát

Počet hlasov

1.

Blaho Tomáš

135

2.

Filo Jaroslav

67

3.

Remiš Peter

72

4.

Štefánik Daniel

106

 

Kandidát zvolený do  AS  STU :  Blaho Tomáš

 

Trnava 11.10.2018

  

Volebná komisia:

 

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - predseda

doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.

doc. Ing. Martin Kusý, PhD.

doc. Ing. Štefan Václav, PhD.

Bc. Miroslava Fačková

Bc. Martin Predajniansky