Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Zamestnanecká časť:

Počet oprávnených voličov:   217                                                                          

Počet hlasovacích lístkov odovzdaných voličom: 199                                

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej komisii: 199 (z toho 1 neplatný)                                   

Zoznam kandidátov v abecednom poradí s uvedením počtu získaných hlasov:

 

Kategória A

 

Por.č.

Kandidát

Počet hlasov

1.

Balog Karol, prof. Ing. PhD.

15

2.

Behúlová Mária, doc. RNDr. CSc.

96

3.

Bílik Jozef, doc. Ing. PhD.

78

4.

Cagáňová Dagmar, doc. Mgr. PhD.

39

5.

Čaplovič Lubomír, prof. Ing. PhD.

76

6.

Görög Augustín, doc. Ing. PhD.

22

7.

Hodúlová Erika, doc. Ing. PhD.

18

8.

Hudáková Mária, doc. Ing. PhD.

66

9.

Chlpeková Andrea, doc. Ing. PhD.

95

10.

Kapustová Mária, doc. Ing. PhD.

14

11.

Kovačócy Pavel, doc. Dr. Ing.

63

12.

Kubliha Marian, prof. Ing. PhD.

71

13.

Kuracina Richard, doc. Ing. PhD.

118

14.

Marônek Milan, prof. Ing. CSc.

21

15.

Mĺkva Miroslava, doc. Ing. PhD.

72

16.

Moravčík Roman, doc. ing. PhD.

68

17.

Morovič Ladislav, doc. Ing. PhD.

33

18.

Naď Milan, doc. Ing. CSc.

131

19.

Peterka Jozef, prof. Dr. Ing.

50

20.

Pokorný Peter, doc. Ing. PhD.

65

21.

Priputen Pavol, RNDr. PhD. (IIa)

82

22.

Riedlmajer Róbert, doc. Ing. PhD.

105

23.

Schreiber Peter, doc. Ing. CSc.

94

24.

Soldán Maroš, prof. Ing. PhD.

69

25.

Šujanová Jana, doc. Ing. CSc.

18

26.

Václav Štefan, doc. Ing. PhD.

58

27.

Vaňová Jaromíra, doc. Ing. PhD.

78

28.

Važan Pavel, prof. Ing. PhD.

99

29.

Vrábeľ Róbert, doc. Mgr. PhD.

101


Kategória B

 

Por.č.

Kandidát

Počet hlasov

1.

Bárta Jozef, Ing. PhD.

18

2.

Bošák Ondrej, RNDr. PhD.

51

3.

Buranský Ivan, Ing. PhD.

30

4.

Ďuriš Rastislav, Ing. PhD.

23

5.

Chmelíková Gabriela, Mgr. PhD.

30

6.

Juhásova Bohuslava, Ing. PhD.

83

7.

Kobetičová Hana, Ing. PhD.

50

8.

Kuruc Marcel, Ing. PhD.

7

9.

Noga Pavol, Ing. PhD.

68

10.

Novotná Ivana, Mgr. PhD.

27

11.

Sahul Miroslav, Ing. PhD.

59

12.

Szabó Peter, Ing. PhD.

73

13.

Urminský Ján, Ing. PhD.

9

 

Zoznam kandidátov zvolených do AS MTF STU:

 Kategória A

Por.č.

Kandidát

1.

Naď Milan, doc. Ing. CSc.

2.

Kuracina Richard, doc. Ing. PhD.

3.

Riedlmajer Róbert, doc. Ing. PhD.

4.

Vrábeľ Róbert, doc. Mgr. PhD.

5.

Važan Pavel, prof. Ing. PhD.

6.

Behúlová Mária, doc. RNDr. CSc.

7.

Chlpeková Andrea, doc. Ing. PhD.

8.

Schreiber Peter, doc. Ing. CSc.

9.

Priputen Pavol, RNDr. PhD. (IIa)

10.

Bílik Jozef, doc. Ing. PhD.

11.

Vaňová Jaromíra, doc. Ing. PhD.


Kategória B

 

Por.č.

Kandidát

1.

Juhásova Bohuslava, Ing. PhD.

2.

Szabó Peter, Ing. PhD.

3.

Noga Pavol, Ing. PhD.

 

 

Študentská časť:

Počet oprávnených voličov:   1938                                                                        

Počet hlasovacích lístkov odovzdaných voličom: 473                                            

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej komisii: 473 (4 neplatné v kat. A, 2 neplatné v kat. B)                        

 

 

Zoznam kandidátov v abecednom poradí s uvedením počtu získaných hlasov:

 

Kategória A

Por.č.

Kandidát

Počet hlasov

1.

Dúcky Marek

288

2.

Dvoršťáková Veronika

154

3.

Fabušová Diana

126

4.

Fačková Miroslava, bc.

177

5.

Froncová Karolína

224

6.

Gažík Martin

115

7.

Horňák Tadeáš

42

8.

Ikrényi František

104

9.

Líška Martin

43

10.

Nálepka Juraj

125

11.

Pastucha Matej, bc.

91

12.

Pavlík Marian

228

13.

Predajnianský Martin, bc.

137

14.

Šípoš Adam

80

15.

Švaňová Tatiana

121

16.

Vivodík Jozef

153

 Kategória B

Por.č.

Kandidát

Počet hlasov

1.

Abasová Jela, Ing

50

2.

Lecký Šimon, Ing.

9

3.

Lopatková Michaela, Ing.

83

4.

Michal David, Ing.

57

5.

Stupavská Lucia, Ing.

224

6.

Vozár Marek, Ing.

11


Zoznam kandidátov zvolených do AS MTF STU :

Por.č.

Kandidát

Kategória A

1.

Dúcky Marek

2.

Pavlík Marian

3.

Froncová Karolína

4.

Fačková Miroslava, bc.

5.

Dvoršťáková Veronika

6.

Vivodík Jozef

Kategória B

1.

Stupavská Lucia, Ing.

 

Trnava 11.10.2018

 

Volebná komisia:

 

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - predseda

doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.

doc. Ing. Martin Kusý, PhD.

doc. Ing. Štefan Václav, PhD.

Bc. Miroslava Fačková

Bc. Martin Predajniansky