Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Interreg Central Europe v rámci programu 2021-27 otvoril prvú výzvu na predkladanie návrhov s orientačným rozpočtom 72 miliónov EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). Výzva je určená pre organizácie z celej strednej Európy a zameraná na podporu nadnárodnej spolupráce pri riešení spoločných výziev našich regiónov a miest.

Termín podania projektových návrhov:  23. február 2022.

Projektový návrh sa podáva v anglickom jazyku.

Prioritné oblasti financovania sú 4 a tie sa delia na ďalšie špecifické ciele:

  1. SMART - Cooperating for a smarter central Europe  
  2. GREEN - Cooperating for a greener central Europe
  3. CONNECTED - Cooperating for a better connected central Europe
  4. GOVERNED - Improving governance for cooperation in central Europe

 Podmienky nadnárodného projektu Interreg Central Europe:

  • partnerstvo aspoň 3 partnerov z 3 rôznych krajín
  • optimálna dĺžka trvania projektu cca 3 roky
  • celkový rozpočet medzi 1,5 až 3 miliónmi €

 Oprávnení účastníci:

  • Národné, regionálne a miestne verejné orgány
  • Súkromné ​​inštitúcie vrátane súkromných spoločností s právnou subjektivitou
  • Medzinárodné organizácie konajúce podľa vnútroštátneho práva ktoréhokoľvek členského štátu programu alebo, s obmedzeniami, podľa medzinárodného práva

 

Oprávnené krajiny vo výzve:

Rakúsko, Chorvátsko, Česká republika, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Poľsko, Slovensko a Slovinsko.  Zoznam všetkých opravených regiónov je dostupný tu:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/IPv5-Appendix-1.pdf

Ďalšie informácie k výzve sú dostupné na webe:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/newfunding.html

Podrobný návod na písanie projektového návrhu je k dispozícii na weboch:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/newfunding.html#How_to_apply

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/introductiontofunding.html

 

V prípade záujmu máte možnosť sa prihlásiť na prvý webinár k výzve, ktorý sa bude konať: 2. decembra o 10:00 -11:30 online

Registrovať sa môžete tu: https://community.interreg-central.eu/registration/profile