Prejsť na obsah
Dianie na MTF
Dňa 8.4.2010 počas slávnostného otvorenia Študentskej vedeckej konferencie v sekcii Cudzie jazyky - anglický jazyk odovzdal riaditeľ ÚIPH Doc. Ing. R. Hrmo, PhD. spolu s predsedkyňou skúšobného výboru UNIcert Mgr. G. Chmelíkovou, PhD. a predsedkyňou skúšobnej komisie UNIcert PhDr. E. Mironovovou prvé certifikáty v systéme UNIcert III 11 absolventom. KOJP získala na jeseň v systéme UNIcert akreditáciu pre úrovne UNIcert II (B2) a UNIcert III (C1) a môže viesť prípravné kurzy a vykonávať skúšky (tzv. odborné štátnice) v danom systéme. Ďalšie kolo prípravných kurzov a skúšok plánuje KOJP na jeseň 2010. Podrobnejšie informácie o systéme UNIcert nájdete tu.