Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Projekt je primárne zameraný na oblasť materiálového inžinierstva v oblasti iónových a plazmových technológií a automatizácie a informatizácie priemyselných procesov. Súčasťou projektu sú aj dve nové budovy pre potreby výskumu, situované do areálu na Bottovej ulici.

Názov projektu je UNIVERZITNÝ VEDECKÝ PARK  „CAMPUS  MTF  STU" - CAMBO

Špecifické ciele projektu boli definované ako:

  • Zvýšenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR v oblasti materiálového výskumu na báze iónových a plazmových technológií.
  •  Vyškolenie a tréning vedeckého a technického personálu pre UVP CAMBO – pracovisko materiálového výskumu.

V rámci tohto projektu MTF STU vybuduje dva nové objekty a vybaví ich najmodernejšími technológiami na svetovej úrovni:

1. Vedecké pracovisko materiálového výskumu s laboratóriami:
Laboratórium technológií iónového lúča
Laboratórium plazmatickej modifikácie a depozície
Laboratórium analytických metód
Laboratórium počítačového modelovania.
 
2. Vedecké pracovisko automatizácie a informatizácie výrobných procesov a systémov s laboratóriami:
Laboratórium riadiacich systémov
Laboratórium ICIM
Laboratórium integrácie informačných a riadiacich systémov.
 
Okrem výstavby nových objektov a obstaraní unikátnych technológií pre materiálový výskum a pre výskum v oblasti automatizácie a informatizácie výrobných procesov a systémov s laboratóriami sú naplánované ďalšie aktivity a to:

3. Aplikovaný výskum v rámci uvedených vedeckých pracovísk

4. Podpora moderného transferu technológií do praxe v podobe transferu know-how, inovácií a poznatkov z akademického prostredia do praxe, start-up, spin-off.

Je to výnimočný úspech nielen pre fakultu, celú STU, ale aj pre Slovensko – spravili sme zásadný krok pre zvyšovanie účasti vedy a techniky na rozvoji krajiny, ktorý sa prejaví zvýšením príspevku Slovenska k celkovému rastu konkurencieschopnosti EÚ.