Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V záujme zvýšenia kvality vzdelávacieho procesu a vedeckovýskumnej činnosti s cieľom uplatňovania najmodernejších poznatkov vedy a vzdelávania bola dňa 7. 12. 2020 podpísaná „Rámcová zmluva o vzájomnej spolupráci“ s firmou MASAM R&D v zastúpení konateľa firmy Milana Mandáka, dekana Materiálovotechnologickej fakulty STU prof. Ing. Miloša Čambála CSc., dekana Strojníckej fakulty TUKE Dr.hc prof. Ing. Jozef ŽIVČÁK, PhD. a riaditeľa Ústavu materiálového výskumu SAV doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, DrSc. Podpis zmluvy sa uskutočnil v priestoroch firmy MASAM s.r.o.

Pri podpise zmluvu  boli taktiež prítomní Ing. Ivan Buranský, PhD. (MTF STU), Ing. Karel Saksl, DrSc. (UMV SAV), Ing. Rudolf Zaujec, PhD. (MASAM s.r.o.) a doc. Ing. Marek Vrábel, PhD. (SjF TUKE).

Spolupráca má priniesť užšie prepojenie priemyselného podniku s výskumnými inštitúciami.

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.