Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Názov projektu

REKONŠTRUKCIA BAZÉNOVEJ HALY, TECHNICKÝCH PRIESTOROV A PRÍSLUŠENSTVA v areáli Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave

Kód projektu

37

Výzva

2021/004-37

Hlavný prijímateľ

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Sídlo prijímateľa

Vazovova 2757/5, 812 43 Bratislava

Partneri

TTSK, Mesto Trnava

Miesto realizácie projektu

Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24 Trnava

Trvanie projektu

12 mesiacov

Celková hodnota projektu

2 583 596,22 EUR

Výška poskytnutého príspevku

1 170 654,45 EUR

Spolufinancovanie:

 Mesto Trnava: 400 000 EUR

Trnavský samosprávny kraj: 400 000 EUR

Opis projektu

Predmetom rekonštrukcie budú opravy priestoru bazénovej haly a podbazénového priestoru.

 

Konkrétne budú realizované nasledovné práce:

 • zrealizovanie nových povrchov bazénov z antikorového materiálu;
 • odstránenie príčin prasklín v betónových konštrukciách;
 • výmena stropnej konštrukcie okolo bazénov;
 • zmena systému prelivových žľabov s umiestnením v úrovni podlahy;
 • výmena zastaranej bazénovej technológie;
 • vytvorenie vzduchových štrbín pre vzduchotechniku pri obvodových stenách;
 • výmena zastaranej vzduchotechnickej jednotky;
 • zmena umiestnenia prívodov a odvodov vzduchotechnických potrubí za účelom zvýšenia hygienickej účinnosti a energetickej efektívnosti;
 • kompletná výmena elektroinštalácie a výmena osvetlenia haly za svietidlá LED;
 • zmena spôsobu dezinfekcie vody chlórom na elektrolytický namiesto fliaš;
 • zateplenie strechy a obvodových stien podľa požiadaviek STN;
 • odstránenie zdvojenej zasklenej steny;
 • výmena stabilných tribún pre divákov za vysúvateľné;
 • výmena popraskanej železobetónovej konštrukcie obslužnej plochy okolo bazénov;
 • vytvorenie vstupného portálu do haly s umiestnením odsávacích potrubí vzduchotechniky;
 • osadenie brodítka pred vstupom do bazéna z exteriéru;
 • vyspádovanie podlahy do štrbinového žľabu s odvodom do splaškovej kanalizácie;
 • kladenie nových dlažieb a obkladov vrátane tekutých hydroizolácií.

Pre zabezpečenie efektívnejšieho využitia zariadenia sú navrhované:

 • úprava hĺbok bazénov;
 • odstránenie zdvojenej zasklenej steny;
 • výmena stabilných tribún pre divákov za  vysúvateľné.

Prínosy projektu

Po rekonštrukcii bazéna bude plaváreň prevádzkovaná tak, aby bola okrem študentov a zamestnancov MTF STU, Plaveckého klubu STU a miestnych škôl, sprístupnená aj širokej verejnosti.

Kontaktná osoba za MTF STU

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. 
(pavol.tanuska@stuba.sk)

Ing. Lucia Baňasová, PhD. (lucia.banasova@stuba.sk)

Partneri projektu