Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Počas letných mesiacov prebiehala (a stále prebieha) rekonštrukcia na pavilóne T (Bottova ul.) fakulty.

1. Rekonštrukcia posluchárne 103:

2. Výmena okien na celom pavilóne:

3. Rekonštrukcia sociálnych zariadení:

4. Výstavba haly Centra excelentnosti 5-osového obrábania:

5. Realizácia prístavby pavilónu T:

6. Rekonštrukcia skladových priestorov v Akademickej knižnici (ukončené):

7. Inovácia štruktúrnej kabeláže: