Prejsť na obsah
Dianie na MTF
Rektor Iževskej štátnej technickej  univerzity  (Izhevsk State Technical University-ISTU)  prof. DSc. Boris Yakimovich spolu s ďalšími predstaviteľmi univerzity prof. DSc. Ali Alievom - dekanom Fakulty matematiky a prírodných vied ISTU, prof. DSc. Yury Turyginom, Ellou Sosnovich, PhD., Olgou Mischenkovou, PhD. - vedúcimi celouniverzitných útvarov  medzinárodných vzťahov, pre doktorandské štúdia a kariérny rast boli prijatí dekanom MTF STU prof. Dr.Ing.Moravčíkom za účelom upevnenia kontaktov a diskusii o aktuálnych možnostiach spolupráce v oblasti výskumu.  Zahraniční hostia si prezreli za účasti prodekana prof. Dr. Ing. Peterku Centrum excelentnosti pre vývoj a aplikáciu progresívnych diagnostických metód v procesoch spracovania kovových a nekovových materiálov a Centrum excelentnosti 5- osového obrábania. Živo sa zaujímali o riešenie výskumných problémov, ktoré sú riešené doktorandmi v centre excelentnosti 5-osového obrábania. Okrem uvedenej prezentácie pracovísk MTF STU boli prediskutované možnosti výmenných pobytov študentov príp. účasť doktorandov univerzity na International Doctoral Seminar 2012.

Fotogaléria