Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Rozhodnutie rektora

o udelení rektorského voľna

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej tiež „STU“) v súlade s článkom 12 bod 5 písm. h) platného Štatútu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

u d e ľ u j e

študentom STU dennej formy štúdia na deň 28. februára 2020 od 12.00 hod.

REKTORSKÉ VOĽNO.

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., v. r.
rektor