Prejsť na obsah
Dianie na MTF

REKTORSKÉ VOĽNO

 

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej tiež  „STU“) v  súlade s článkom 12 bod 5 písm. h) platného Štatútu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

 u d e ľ u j e

študentom STU

 na deň  16. novembra  2021  od  12.00 hod.

REKTORSKÉ VOĽNO.