Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V rokoch 2020 a 2021 sa STU v zastúpení UIAM MTF podieľala na riešení medzinárodných projektov EIT RIS (Regional Innovation Scheme) Traforis (2020) a I40H (2021) v rámci H2020 ako jeden z 8 riešiteľov zo 6 krajín. Cieľom bolo osloviť firmy pôsobiace v oblasti IT a automatizácie (v SR reagovalo 8 firiem, medzi nimi Boge Elastmetall Slovakia a.s., Tempest a.s., Festo a.s., Skartek s.r.o., Quintec s.r.o., Schaefler Slovensko s.r.o, PDS s.r.o., Appsode s.r.o.), a skúmať možnosti ich prechodu na digitálnu úroveň zodpovedajúcu platforme Industry 4.0. Jedným z výsledkov bolo vypracovanie dotazníkov o súčasnom a želanom stave softvéru vo firmách tak, aby bolo možné vytvoriť koncepciu digitalizácie, vymeniť si skúsenosti a hľadať zovšeobecnenia. Súčasne UIAM MTF STU pripravil a realizoval internetový seminár „Big data in the Industry 4.0 Concept“,ktorý mal veľmi priaznivú odozvu a ktorého sa zúčastnili všetci riešitelia projektu zo všetkých participujúcich krajín
https://drive.google.com/file/d/12eEXRvH6IKbjK7y-TD6U-nAK3_okForW/view?usp=sharing.