Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Rokovanie o spolupráci sa uskutočnilo dňa 17. 5. 2017 v Moskovskej pobočke LG TCM Technology Center. Na základe požiadavky od novej divízie LGE Materials and Device Advanced Research Division bola navrhnutá spolupráca univerzitám a spoločnostiam, ktoré sa zaoberajú spájaním rôznorodých materiálov, napr. keramika/kov. Z našej fakulty ich zaujal výskum spájkovania keramických a kovových materiálov pomocou ultrazvuku, za použitia spájky SnLa2. Štúdia bola publikovaná v karentovanom časopise „Advances in Materials Science and Engineering“.

Rokovania sa zúčastnili prof. Ing. Roman Koleňák, PhD. a Ing. Igor Kostolný z  Ústavu výrobných technológií MTF STU. Za spoločnosť LG viedol diskusiu riaditeľ Hyun Sun Woo.  Diskusie sa tiež zúčastnili KI-CHANG Song a Namseok Kang.

 

korejci