Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 27. marca 2012 sa konalo na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave prvé zo série nových diskusných pódií – Rozhovory s praxou, ktoré organizuje Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality (ÚPMK). Hosťom prvej diskusie bol prezident Združenia automobilového priemyslu SR Dr. h.c. Ing. Jozef Uhrík CSc.

Vo svojej úvodnej prezentácii predstavil minulosť, súčasnosť a budúcnosť automobilového priemyslu na Slovensku, jeho význam pri konverzii slovenského priemyslu na začiatku 90-tych rokov a poukázal tiež na riziká, ktoré hrozia v prípade, že by sme ďalej nevytvárali podmienky pre udržanie jeho konkurencieschopnosti na Slovensku. Za najvážnejšie problémy považuje prípravu kvalifikovaných odborníkov v oblasti stredného školstva a dobudovanie diaľničnej infraštruktúry na Slovensku.

V diskusii sa hovorilo otvorene o témach orientácie hospodárstva SR na automobilový priemysel, o potrebe vytvoriť výskumno-vývojovú základňu aplikovaného výskumu pre priemysel a o zapojení univerzít do tohto procesu.

ÚPMK bude pokračovať v rozhovoroch s praxou v pravidelných mesačných cykloch na zaujímavé témy, akými sú napríklad nové systémy logistiky, technický dizajn, či nové trendy vývoja a spájania materiálov v automobilovom priemysle.

Fotogaléria