Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 25. februára 2013 sa na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave uskutočnila piata prednáška zo série „Rozhovory s praxou“. Prednášajúcim bol PhDr. Branislav Hunčík, PhD., CHRO (Chief HR Officer) – Penta Investments, s.r.o., Praha.

Prednáška pozostávala z troch častí. V prvej časti PhDr. Branislav Hunčík, PhD. vysvetlil  súvislosti kľúčových ukazovateľov výkonnosti a samotný proces riadenia výkonnosti spoločnosti. Zaujímavosťou boli informácie o tom, že spoločnosti by sa nemali zamerať len na benchmarkovateľné ukazovatele výkonnosti, ale hlavne na strategické ukazovatele, ktoré nás ako organizáciu posúvajú ďalej v duchu motta: „Merajte čo je merateľné a to čo nie spravte merateľným“. Veľmi podstatnou a dôležitou časťou bola aj myšlienka prepojenia praxe a teórie merania ukazovateľov výkonnosti. Druhou časťou prednášky bola praktická ukážka používania kľúčových ukazovateľov výkonnosti spoločnosti. Záverom bola diskusia, kde sa poslucháči mali možnosť opýtať na to, čo ich najviac zaujalo.

Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality bude v roku 2013 naďalej pokračovať v cykle prednášok „Rozhovory s praxou“, na tému Risk & Change Management, kde pozvanie prijala Anna Hudáková, HR Director CZ&SK MCO Sanofi / President HR Association Slovakia.

Fotogaléria

Vypracovala: Michaela Tokárová, Lenka Púčiková