Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Vážené kolegyne / Vážení kolegovia,

Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu si Vás dovoľuje srdečne pozvať na 10. prednášku z cyklu Rozhovory s praxou II, ktorá sa uskutoční dňa 24. 02. 2014 o 16:00 v priestoroch pavilónu Z, miestnosť Z-086.

Hosťom stretnutia bude Ing. Andrej VRÁBEL zo spoločnosti SOVA Digital a.s. v Bratislave. Pôsobí ako Aplikačný inžinier a pracuje s PLM riešením od spoločnosti Siemens – Tecnomatix®. V súčasnosti riadi divíziu Tecnomatix®, ktorá rieši predovšetkým oblasť logistiky ako výrobnej, tak i skladovej.

tecnomatix

Téma prednášky:

Využívanie SW v rámci koncepcie Digitálny podnik - praktické riešenia“.

Rozhovory s praxou X. sú realizované v rámci projektu „Zvýšenie technickej vedomostnej základne a praktických zručností pedagógov a študentov UPIM v rámci koncepcie „Digitálny podnik““. Projekt je financovaný z prostriedkov Nadácie Volkswagen Slovakia z grantového programu „Rozvíjať technik(o)u“.

pozvanka

Organizačný tím sa teší na Vašu účasť!

Zverejnené: 17.02.2014