Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Výučba v letnom semestri akademického roku 2020/2021 začína:
15.02.2021 pre DPM. Rozvrh bude zverejnený v AIS: 10.02.2021.
12.02.2021 pre DKM (piatok-konzultácie). Rozvrh bude zverejnený v AIS: 09.02.2021.

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu výučba v letnom semestri začína dištančnou formou. Pokiaľ to neskôr situácia dovolí, aspoň časť semestra bude realizovaná prezenčnou formou. O zmene budete včas informovaní.

Pokiaľ je pri predmete (v poznámke) uvedené že sa vyučuje v párny alebo nepárny týždeň, toto delenie na párne a nepárne týždne sa riadi podľa kalendárnych týždňov. Tento semester sa teda začína nepárnym týždňom.
Vzhľadom na možné zmeny v rozvrhu je nevyhnutné počas semestra priebežne rozvrh kontrolovať v Akademickom informačnom systéme. Predmety s malým počtom študentov nie sú zahrnuté v rozvrhu a v tomto prípade je nutné kontaktovať vyučujúceho uvedeného v študijnom programe ako „Zodpovedný za predmet“ a dohodnúť si spôsob absolvovania predmetu.

DENNÁ FORMA ŠTÚDIA PREZENČNOU METÓDOU (DPM)
s miestom štúdia v Trnave

Aby si si pozrel svoj rozvrh v AIS, môžeš použiť nasledovné postupy:

 • Postup 1:
  • choď na stránku AIS a prihlás sa
  • klikni na „Osobný rozvrh“ (v aplikácii „Portál študenta“).
 • Postup 2:
  • choď na stránku AIS a prihlás sa
  • klikni na „Rozvrhy“ (v časti „Portál verejných informácií“), vo výbere podľa pracoviska si zvoľ našu fakultu
  • označ zobraziť rozvrh pre DPM
  • z ponúknutých kritérií vyber študijný program/ročník/skupinu
  • klikni dole na Zobraziť, zobrazí sa rozvrh pre danú študijnú skupinu.

Postup 1 vedie k zobrazeniu Osobného rozvrhu, teda zobrazí len rozvrh predmetov, ktoré si si zapísal na tento semester, pokiaľ tieto predmety sú v rozvrhu definované pre tvoj aktuálny študijný program a ročník.
Postup 2 vedie k zobrazeniu kompletného rozvrhu pre danú študijnú skupinu, s povinnými aj povinne voliteľnými predmetmi, ktoré sú definované pre daný študijný program a ročník.

Odporúčam postupovať nasledovne:

 • Zobraz si najskôr Osobný rozvrh, ktorý ti dá približnú predstavu o tvojom rozvrhu.
 • Potom si zobraz rozvrh svojej študijnej skupiny, v ktorom uvidíš napr. aj ďalšie termíny cvičení z niektorých predmetov, kde budete aj v rámci svojej študijnej skupiny na cvičeniach delení na menšie skupiny, napr. z dôvodu obmedzenej kapacity laboratórií, počítačových učební, atď. Na tieto ďalšie termíny si študentov rozdelia vyučujúci na prvom cvičení alebo na prvej prednáške z tohto predmetu.
 • V prípade opakovaných predmetov alebo výberových predmetov, ktoré sa nenachádzajú v rozvrhu tvojej študijnej skupiny, si pozri rozvrh týchto predmetov individuálne a dohodni sa s vyučujúcim, na ktorý termín cvičenia ťa zaradí.

Dôležité upozornenia:

 1. Nezobrazujú sa ti niektoré zapísané predmety? Pravdepodobne ide o tie, ktoré nie sú definované pre tvoj aktuálny ročník alebo študijný program. Týka sa to najmä opakovaných predmetov z nižších ročníkov, prípadne výberových predmetov (tie sú v 2. ročníku bakalárskeho štúdia). V tom prípade si pozri rozvrh týchto konkrétnych predmetov (postupom 2, keď si v predposlednej odrážke ako kritérium vyber len názov predmetu). Potom si vyber vhodný termín cvičenia a dohodni sa s cvičiacim, či ťa na tento termín zoberie.
 2. Máš kolíziu v rozvrhu? Ak máš zapísaný opakovaný predmet alebo výberový predmet, môžeš zistiť kolíziu v rozvrhu s ostatnými povinnými alebo povinne voliteľnými predmetmi. V tom prípade kontaktuj vyučujúceho tohto predmetu a dohodni si spôsob absolvovania predmetu. Rozvrh je primárne pripravený pre všetky povinné a povinne voliteľné predmety v aktuálnom ročníku, nie je možné zakomponovať všetky možnosti opakovaných predmetov a výberových predmetov.
 3. Predmety Telesná výchova II, resp. Zdravotná telesná výchova II, začnú vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu dištančnou formou. Pokyny dostanú študenti hromadným mailom od garanta predmetov. Pokiaľ to neskôr situácia dovolí, aspoň časť semestra bude realizovaná prezenčnou formou. O zmene budú študenti včas informovaní garantom predmetov.

DENNÁ FORMA ŠTÚDIA KOMBINOVANOU METÓDOU (DKM)
s miestom štúdia v Trnave

Postup zobrazenia rozvrhu je nasledovný:

 1. po prihlásení do AIS klikni na „Rozvrhy“ v časti „Portál verejných informácií“
 2. vo výbere podľa pracoviska si zvoľ našu fakultu
 3. označ rozvrh pre kombinovanú metódu štúdia, vyber si svoj ročník a skratku študijného programu, klikni na tlačidlo Zobraziť
 4. zobrazí sa rozvrh tvojho študijného programu na piatky a soboty v letnom semestri
 5. rozvrh predmetov, ktoré nie sú zaradené v tvojom aktuálnom študijnom programe a ročníku (napr. opakovane zapísané predmety alebo výberové predmety), môžeš vyhľadať cez individuálny výber predmetu a dohodni sa s príslušným vyučujúcim, na ktorý termín cvičenia ťa zaradí.

Máš zapísaný opakovaný alebo výberový predmet? (výberový predmet je v 2.ročníku BC. štúdia)
Možno zistíš kolíziu v rozvrhu s ostatnými povinnými alebo povinne voliteľnými predmetmi. V tom prípade kontaktuj vyučujúceho tohto predmetu a dohodni si spôsob absolvovania predmetu. Rozvrh je primárne pripravený pre všetky povinné a povinne voliteľné predmety v aktuálnom ročníku, nie je možné do neho zakomponovať všetky možnosti opakovaných predmetov a výberových predmetov.

V prípade nejakých kolízií medzi povinnými alebo povinne voliteľnými predmetmi môžete kontaktovať aj Ing. Rolanda Šubu na e-maili: roland.suba@stuba.sk.

Rozvrh pre študentov v 1. ročníku bakalárskeho štúdia dennej prezenčnej metódy v Dubnici nad Váhom bude zverejnený TU.
Rozvrh pre študentov v 1. ročníku bakalárskeho štúdia dennej kombinovanej metódy v Dubnici nad Váhom bude zverejnený TU.

Pre bližšie informácie o výučbe kontaktujte vedúceho Výučbového strediska Ing. Petra Kleinedlera, PhD. (peter.kleinedler@stuba.sk)

Poznámka: grafický popis areálu fakulty a budov nájdete na stránke link