Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V stredu dňa 5.12.2018 sa konalo tradičné podujatie v spolupráci VŠ KLUB AMOS a MTF STU - Šachový turnaj o pohár dekana MTF 2018. Pre víťazov na prvých troch miestach bolo pripravené motivačné štipendium, avšak po vzájomnej dohode z radu zúčastnených zamestnancov sa rozhodlo, že motivačné štipendiá dostanú prví traja študenti MTF STU a budú nás tiež reprezentovať na celouniverzitnom kole.

Výsledné poradie Šachového turnaja o pohár dekana MTF STU :

 1. miesto  - doc.Dr.Ing.  Pavel Kovačócy
 2. miesto - Šimon Kostický
 3. miesto - prof.Dr.Ing. Jozef Peterka
 4. miesto - Peter Matejka
 5. miesto - Branislav Augustovič
 6. miesto - David Polakovič
 7. miesto - Matej Holický
 8. miesto - Jozef Lesay
 9. miesto - Michal Szabó
 10. miesto - Milan Remenár
 11. miesto - Nicolas Glasa
 12. miesto - Martin Svatík

Fotogaléria

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.