Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave sa dňa 20.03.2019 uskutočnil 1. ročník akcie SCHAEFFLER DEŇ 2019, ktorý organizačne zabezpečovala firma Schaeffler v spolupráci s Ústavom výrobných technológií MTF. Záštitu nad celou akciou prevzali riaditeľ Schaeffler Skalica Ing. Miroslav Janota a dekan MTF STU prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.

Spoločnosť Schaeffler, ktorá má približne 170 prevádzok vo viac ako 50 krajinách sveta, pripravila pod gesciou Schaeffler Skalica pre študentov MTF zaujímavý odborný program, kde študenti získali podrobné informácie nielen o podniku a produktoch, ktoré firma vyrába, ale aj erudované informácie z oblasti: Industry 4.0, Mobility for tomorrow, Digitálne metódy a tiež z oblasti Automatizácia a mechatronika. Študenti si mohli vyskúšať aj simuláciu pracovného pohovoru, aby sa vedeli dobre odprezentovať po odbornej a aj po osobnostnej stránke a tiež sa mohli zapojiť aj do rôznych súťaží o zaujímavé ceny. O super atmosféru, ktorá sa niesla celým dňom, sa významne zaslúžil aj moderátor akcie SAJFA.

Súčasne prebiehala aj akcia Mini deň otvorených dverí, kde boli prezentované jednotlivé ústavy MTF a študijné programy, ktoré v rámci bakalárskeho a inžinierskeho štúdia ponúkajú. Akcia bola pripravená pre študentov 4 stredných škôl a to pre: Strednú odbornú školu strojnícku zo Skalice, Gymnázium F. V. Sasinka zo Skalice, Strednú odbornú školu Jozefa Čabelku z Holíča a Strednú priemyselnú školu z Trnavy. Mnohých široká a zaujímavá ponuka študijných programov prekvapila, tak dúfame, že sa s niektorými stretneme aj ako so študentami MTF.

Pozitívne ohlasy všetkých zúčastnených, tak firmy Schaeffler, ako aj Materiálovotechnologickej fakulty, ale aj študentov MTF a stredných škôl, boli povzbudzujúce, preto veríme, že sa stretneme aj budúci rok na akcii Schaeffler dni 2020.

Autor textu: doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.

 

Fotogaléria

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk) a môže byť použitá na propagačné účely fakulty -v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.