Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 12. februára 2020 sa na Ústave materiálov uskutočnil seminár, na ktorom študenti doktorandského štúdia prezentovali svoje doterajšie výsledky. Prezentovali nasledovní študenti s témami:

  1. Ľubomír Gabriš: Nanomodifikácia štruktúrne komplexných kovových substrátov pomocou iónového zväzku;
  2. Yarasu Venu: Cr-V (Vanadis 6) Tool Steel. Investigation of changes in Wear Resistance due to the Cryogenic Process (Sub-Zero Treatment);
  3. Henrich Suchánek: Vplyv mikroštruktúry a fázového zloženia na koróznu odolnosť zliatin pre žiarové pokovovanie;
  4. Patrik Šulhánek: Príprava a charakterizácia tvrdých povlakov pripravených metódou PVD.

Po ukončení prezentácie každého študenta bola diskusia, pri ktorej sa zhodnotil súčasný stav riešenia témy dizertačnej práce. Súčasne boli navrhnuté možné korekcie v experimentálnej činnosti.

Fotogaléria zo seminára.

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.