Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 6. 9. - 7. 9. 2012 sa konala sesia dekanov strojníckych fakúlt, ktorú za MTF v zastúpení dekana reprezentoval prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, spolu s prodekanmi doc. Ing. Petrom Schreiberom, CSc. a doc. Ing. Helenou Vidovou, PhD. ako aj vedúcou OESČ Mgr. Elenou Nemetzovou.

Na stretnutí boli prerokované otázky rozvoja a napredovania jednotlivých fakúlt, pedagogiky a kvality vzdelávania, odborného rastu pedagógov, propagácie technického štúdia ale aj financovania VŠ.

obr1

obr2

obr3