Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 2. 4. 2012 bola vyhlásená výzva na podávanie projektov pre mladých vedeckých pracovníkov STU.

Termín na podanie projektov je do 30. apríla 2012, do 13.00 hod.

Výzvu na podávanie projektov, projektovú žiadosť, ako aj smernicu programu, nájdete na stránke http://www.stuba.sk/new/generate_page.php?page_id=191 (informácie pre zamestnancov - stránka je viditeľná z IP adries STU).