Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 3. 11. 2010 sa na detašovanom pracovisku v Dubnici nad Váhom uskutočnila slávnostná imatrikulácia študentov prijatých do prvého ročníka Materiálovotechnologickej fakulty STU. Za MTF STU sa akademickej slávnosti zúčastnili prodekani doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD., doc. Ing. František Horňák, PhD. a vedúci detašovaného pracoviska Dubnica nad Váhom doc. Ing. Bartolomej Hájnik, PhD.

Medzi pozvanými hosťami bol primátor mesta Dubnica nad Váhom Ing. Jozef Gašparík, hovorca primátora JUDr. Juraj Džima, zástupca riaditeľa SPŠ Dubnica nad Váhom Ing. Ladislav Matuška, riaditeľka OA Ilava Mgr. Dana Škultétyová a Ing. Lenka Pavlíková SAUER DANFOSS a.s. Dubnica nad Váhom.

Vedenie fakulty praje imatrikulovaným študentom veľa úspechov v štúdiu.

Fotogaléria