Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 22. 9. 2008 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie dekrétu, priznávajúceho čestný titul doctor honoris causa Slovenskej technickej univerzity v Bratislave akademikovi Borisovi Jevgenievičovi Patonovi, riaditeľovi Inštitútu elektrozvárania E. O. Patona v Kyjeve a súčasne predsedovi Akadémie vied Ukrajiny, ktorý sa tomto mesiaci dožíva životného jubilea 90 rokov.

Dekrét odovzdal akademikovi B. J. Patonovi prof. Ing. Peter Grgač, CSc., prodekan MTF STU za prítomnosti mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky na Ukrajine pána Urbana Rusnáka, prof. Ing. Petra Sakála, CSc. z MTF STU a vedúcich pracovníkov Inštitútu elektrozvárania E. O. Patona – zástupcu riaditeľa akademika L. M. Lobanova, vedeckého sekretára profesora L. Kyrejeva a vedúceho Centra transferu technológií prof. A. Kajdalova. Odovzdanie dekrétu sa uskutočnilo v budove predsedníctva Akadémie vied Ukrajiny v Kyjeve. V priebehu stretnutia sa spomenula spolupráca Inštitútu elektrozvárania so slovenskými inštitúciami v minulosti, pričom akademik Paton ocenil najmä spoluprácu s prof. Ing. Ivanom Hrivňákom, DrSc., emeritným profesorom STU v Bratislave, ktorý bol v roku 1992 zvolený za akademika Akadémie vied Ukrajiny. Počas neformálnej diskusie prejavili obe strany záujem o rozšírenie spolupráce v nasledujúcom období.