Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 4.12.2015 bol na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave slávnostne otvorený modernizovaný areál fakulty "Campus Bottova - CAMBO". Slávnostné príhovory k hosťom mali: excelencia Dušan Chrenek - vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR, pán Štefan Chudoba - poradca ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, rektor STU Róbert Redhammer a dekan fakulty Jozef Peterka.

Vízia vytvoriť v Trnave ucelený komplex univerzitného vzdelávania na špičkovej úrovni sa stala realitou a to zásluhou riešenia 26-tich projektov zo štrukturálnych fondov v rámci operačných programov Vzdelávanie a predovšetkým Veda a výskum.

Po slávnostnom akte prestrihnutia pásky, nasledovala krátka prezentácia vybraných realizovaných projektov vo vynovenej Aule profesora Adamku a následne prehliadka jednotlivých objektov a pracovísk: 1. Centra excelentnosti 5-osového obrábania, 2. Centra excelentnosti pre diagnostiku materiálov,  3. Vedeckého pracoviska automatizácie a informatizácie výrobných procesov a systémov a 4. Vedeckého pracoviska materiálového výskumu.

Bolo nám cťou privítať vzácnych hostí. Vedenie MTF STU ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na tvorbe projektov a ich realizácii, ktorých výsledkom je dnešný Campus Bottova - CAMBO.

 

Fotogaléria
ppt prezentácia

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.

 

Zverejnené: 7.12.2015